Kadry i płace - Warszawa

 

 

 

 

Kadry i płace

Obsługa listy płac i prowadzenie spraw kadrowych w Kalder A to gwarancja poufności.

Zakres usług Kontakt

Reprezentujemy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Zapewnimy optymalizację i zmniejszenie kosztów zatrudnienia pracowników.

Przygotujemy wzory umów o pracę, dzieło i zlecenie.

Poziom świadczonych usług oceniam wysoko. Wszystkie zadania są wykonywane fachowo, solidnie i terminowo. Firmę Kalder A polecam jako rzetelnego partnera do współpracy.

 

Mariusz Omieciński

Członek Zarządu , Black Lion Fund S.A.

Kalder A jako firma świadcząca usługi od 2009 r. w zakresie  księgowości, kadr i płac oraz IT w całym okresie współpracy nigdy nie udzielała wymijających odpowiedzi. Personel księgowy zawsze miał wystarczająco dużo cierpliwości i czasu, by zająć się naszymi problemami.

Karolina Mościcka - Bauer

Prezes Zarządu , Rage Age Polska S.A.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, usługi wykonywane są profesjonalnie i rzetelnie. Pracownicy Kalder A z dużym zaangażowaniem podchodzą do nowych projektów realizowanych w ramach działalności naszej Spółki.

Maciej Pietras

Prezes Zarządu , Soho Factory Sp. z o.o.

Pełny zakres usług

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły

Zakres usług kadr

 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji kadrowej przy zatrudnieniu pracownika,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej pracownika ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie umów zleceń i umów o dzieło,
 • sporządzanie aneksów do umów o pracę,
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej,
 • informowanie o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • ustalanie i bieżące monitorowanie przysługujących dni urlopowych,
 • prowadzenie ewidencji czasu,
 • sporządzanie pozostałej dokumentacji typu zaświadczenia o zarobkach,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z ustaniem stosunku pracy,
 • sporządzenie deklaracji wyrejestrowującej pracownika z ZUS.
Zakres usług płac
 • sporządzanie list płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • obliczanie należnych wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez pracodawcę, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej,
 • obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, ekwiwalentów i odpraw wynikających z przepisów prawa,
 • rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenie rezydentów i nierezydentów podatkowych w Polsce,
 • sporządzanie informacji i elektronicznych przelewów kwot wynagrodzeń do wypłaty,
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
 • sporządzanie miesięcznych informacji i przelewów kwot podatków (PIT4R, PIT8A) oraz składek ZUS do zapłaty za dany okres,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA),
 • sporządzanie deklaracji rocznych podatku od osób fizycznych (PIT 4R, PIT8AR, PIT11, PIT-40),
 • reprezentacja przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym,
 • sporządzanie i elektroniczne przesyłanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie sprawozdań do celów statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Skontaktuj się z nami


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości