Usługi Księgowe Warszawa

 

 

 

 

Usługi Księgowe

Świadczymy usługi przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, narzędzi, wiedzy i doświadczenia.

Zakres usług Kontakt

Reprezentujemy przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Rozliczymy PIT, CIT,VAT i PCC

Pomożemy w otworzeniu firmy!

Poziom świadczonych usług oceniam wysoko. Wszystkie zadania są wykonywane fachowo, solidnie i terminowo. Firmę Kalder A polecam jako rzetelnego partnera do współpracy.

 

Mariusz Omieciński

Członek Zarządu , Black Lion Fund S.A.

Kalder A jako firma świadcząca usługi od 2009 r. w zakresie  księgowości, kadr i płac oraz IT w całym okresie współpracy nigdy nie udzielała wymijających odpowiedzi. Personel księgowy zawsze miał wystarczająco dużo cierpliwości i czasu, by zająć się naszymi problemami.

Karolina Mościcka - Bauer

Prezes Zarządu , Rage Age Polska S.A.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, usługi wykonywane są profesjonalnie i rzetelnie. Pracownicy Kalder A z dużym zaangażowaniem podchodzą do nowych projektów realizowanych w ramach działalności naszej Spółki.

Maciej Pietras

Prezes Zarządu , Soho Factory Sp. z o.o.

Pełny zakres usług

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły

Świadczymy usługi przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, narzędzi, wiedzy i doświadczenia. Podstawowym systemem służącym do prowadzenia ksiąg i rejestracji zdarzeń gospodarczych jest Symfonia.

Prowadzimy rzetelnie i profesjonalnie usługi księgowe w konkurencyjnych cenach. Każdy z naszych klientów otrzymuje usługi dopasowane do jego potrzeb.

Wcześniej ustalone wynagrodzenia ulegają zmianie z chwilą zmiany ilości dokumentów. Nigdy nie przepłacasz !

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • analiza stanu zobowiązań i należności,
 • sporządzanie ewidencji i deklaracji dot. podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, PCC
 • zapewnianie bieżące informacje o wysokości zaliczek na podatek CIT i VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • kontaktowanie się z urzędem skarbowym i ZUS,
 • odbieranie dokumentów i kontrola ich poprawności,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • obsługa audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie raportów finansowych dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów,
 • doradztwo w celu uzyskania optymalizacji podatkowej w odniesieniu do aktualnych operacji realizowanych przez spółkę,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP,
 • przygotowywanie – na podstawie wskazanych przez Klienta kryteriów – budżetów i planów finansowych oraz analizowanie odchyleń między wartościami planowanymi a faktycznie wykonanymi,
 • sporządzanie zestawień transakcji z jednostkami powiązanymi,
 • przygotowywanie faktur, wezwań do zapłaty, sporządzanie przelewów,
 • wysyłka potwierdzeń sald i innej korespondencji,
 • opracowywanie procedur i regulaminów wewnętrznych,
 • opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji gospodarki kasowej itp.
 • wyprowadzanie zaległości w księgach rachunkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji,
 • sporządzanie bilansu otwarcia, przy zmianie zasad ewidencji księgowej,
 • pomoc w utworzeniu nowego podmiotu,
 • rejestracja nowej działalności w urzędach i sądzie (KRS, urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS),
 • opracowanie dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości,
 • inne prace z zakresu rachunkowości zlecone przez klienta.

Skontaktuj się z nami


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości